Veiligheid in de zorg:

Agressie en geweld onder hulpverleners is helaas geen uitzondering meer op de regel.  Vaak wordt het gezien als een deel- , of risico van het beroep.                                                         Niets is minder waar! … 

Agressie en geweld hebben veel impact op de organisatie en het functioneren van de medewerkers.

Bescherming door voorlichting, training en een duidelijk beleid kunnen een hoop ellende en personeelsuitval voorkomen en bevorderen professionel optreden.

IBTO adviseert en ontwikkelt graag samen met U een training op maat waarbij veiligheid, een veilige werkomgeving, klantvriendelijkheid en professionaliteit voorop staan.


Elke dag worden de persoonlijke grenzen overschreden…. De geleidelijkheid en gewenning rekt onze nullijn op naar een niveau waarop wij alleen de uitschieters nog herkennen! 

Leg de lijn terug waar hij hoort te liggen. Herken en bestrijd je eigen valkuilen.

Foto: © OFS 2018

© OFS 2018